top of page
vladimir-bostanov-psihoterapevt-hour-therapy

Владимир Бостанов

Владимир Бостанов е доктор по психология, терапевт и консултант, преминал през обучения по когнитивна терапия чрез осъзнаване, гещалт терапия, клиент-центрирано консултиране и други подходи.

В 15-годишната си практика в областта на клиничната психология и психологическото консултиране той се ръководи от принципа на осъзнатостта като основен фактор за лечебна промяна и преодоляване на страданието.

Провежда консултации на български, английски

и немски език.

Провежда консултации онлайн и на живо в гр. София.

комуникация-доверие-работа-hour space-блог

hOUR THERAPY e социална придобивка, която позволява на хората в компанията Ви да се възползват от психотерапевтични консултации със сертифицирани специалисти от различни школи на български, английски или немски език.

bottom of page