top of page
виниций петров психолог hour space

д-р Виниций Петров

Виниций Петров е магистър по Приложна психология, Философия на съзнанието и езика, Икономика и управление на търговията и доктор по Философия на познанието. Притежава следдипломна квалификация по Управление на човешките ресурси.

 

Има 18 годишен опит в банковия сектор на позиции, свързани както с директна комуникация и проактивни продажби на корпоративни клиенти, така и със структуриране и управление на продажбени процеси.

​​

Областите, в които е работил, са му позволили да натрупа солидни познания и опит в:

- коучинга на мениджъри във връзка с постигане на поставените търговски цели и поддържането на продажбен климат в екипите, управлявани от тях;

- подпомагане на  мениджъри в поддържането на високо качество на провежданите търговски срещи и справяне със съпротива по повод адекватното приложение на продажбените модели, техники и поведения;

Успоредно с това е работил по дизайн и структуриране на програма за Клиентско преживяване за банкови финансови институции към водеща европейска компания за консултации и обучения.

„Проблемите, с които работя са:

 

Справяне с предизвикателства – да си жив означава да ти се случват неща, които не си предвидил. Въпреки изкушението да гледаме негативно на непредвидените обстоятелства в живота ни, вярвам, че те могат да се превърнат в източник на позитивни промени.

Професионално развитие – на практика е невъзможно човек да не преживява промени на работното си място в една или друга степен. Важно е в такива моменти да получиш професионална консултация от висококвалифициран психолог, с когото да анализирате промените и да откриете новите възможности, които ще ви обогатят.

Конфликтни ситуации – повечето трудности в съвместното ни съществуване с останалите идват от неефективно общуване. Ние вярваме, че конфликтните ситуации, в които човек попада са възможности за изграждане на по-успешни взаимоотношения, особено ако развием гъвкавостта, търпението и творческия си подход към живота.

Семейни взаимоотношения – в днешното забързано ежедневие едва ли има по-изоставена област в личния ни живот от взаимоотношенията в семейството. Парадоксалното е, че именно от там можем да черпим вдъхновение и нови подходи за справяне с динамиката на ежедневието. Професионалната терапевтична консултация ще отключи потенциала на това богатство във вашия живот.“

Провежда консултации на български език, руски и английски език.

Провежда консултации онлайн и на живо в София.

комуникация-доверие-работа-hour space-блог

hOUR THERAPY e социална придобивка, която позволява на хората в компанията Ви да се възползват от психотерапевтични консултации със сертифицирани специалисти от различни школи на български, английски или немски език.

bottom of page