top of page
валентина-димитрова-психотерапевт-hourspace-hourtherapy.jpg

Валентина Димитрова

Валентина Димитрова е сертифициран семеен консултант към Институт по Фамилна Терапия в България (www.ift.bg), който работи според стандартите на Българската и Европейска асоциации по фамилна терапия. Асоцииран член е

и координатор на Българската Асоциация по Фамилна терапия (www.baft.bg) и съосновател е на Център за семейно щастие "Нюанси", където работи с индивидуални клиенти, двойки и семейства.

 

Лектор е на TEDxVitosha - TED Women 2020. Автор на статии, създател на видео рубриката "За това не се говори". Ментор и консултант към организации EMPROVE и SAVEHER, помагащи на жени преживели домашно насилие. Провежда обучения

и семинари за корпоративни клиенти и участва като консултант в проекти на Български фонд за жените. Непрекъснато развива професионалната си компетентност като участва в конференции и семинари в страната и в чужбина.

Работи с индивидуални клиенти, двойки и семейства, които се сблъскват с конфликти в отношенията си, преживяват труден период и искат да намерят решение. Претърпели са загуби, преминават през депресивни и тревожни състояния, имат трудност при взимане на решения. Чувстват се потиснати, преживяват житейски кризи и усещат липса на удовлетворение.

Провежда консултации на английски и български език.

Провежда консултации онлайн и на живо в София.

"Фамилната терапия работи с отношенията между хората.Това означава, че дори когато присъства един клиент в терапевтичното пространство изследваме неговото взаимодействие с най-важните за него хора. Вярвам, че в основата на преживяването за щастие и здраве стоят отношенията с най-значимите други.

А в тази на успешния терапевтичен процес стои изграждането на връзка на
доверие с клиента. Основен принцип в моята работа са уважение към различията между хората, осигуряване на конфиденциалност и уважение към индивидуалното страдание и преживяване на клиента."

комуникация-доверие-работа-hour space-блог

hOUR THERAPY e социална придобивка, която позволява на хората в компанията Ви да се възползват от психотерапевтични консултации със сертифицирани специалисти от различни школи на български, английски или немски език.

bottom of page