top of page
nadezhda-dzheneva-hour-therapy

Надежда Дженева

От 2008 г. и понастоящем имам частна практика като аналитичен психотерапевт в гр. Стара Загора.

 

Професиналният ми опит включва индивидуална психотерапевтична работа с клиенти, семейна терапия, водене на групи за мотивация, умения за общуване, работа в екип, провеждане на тренинги на теми, като мотивация, комуникации и делово общуване, справяне със стреса, работа с пациенти с бета таласемия и др.


Специализирала съм четири години психотелесна аналитична психотерапия в APICS и Westdeutsche Academie — Mulheim /Германия/, на които днес наследник е Институт за Психотелесна Психотерапия, член на Европейската Асоциация по Психотелесна Психотерапия.
 

Тъй като продължаващото професионално развитие е неотменна част от работата на психотерапевта, аз се грижа за надграждането на професионалните си знания и умения.
В периода от
2006 г. до момента съм взела участие в дванадесет допълнителни обучения, уъркшопи и семинари, засягащи различни професионални теми, като групова психотерапия, фамилни констелации, тревожност и депресии, работа с травма, партньорски взаимоотношения, Life Energy Process, хромотерапия, работа с тестовете BBCT и BBI, функционален анализ и други.


През 2021 г. завърших двугодишно обучение в EMDR ТРЕНИНГ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ и работя с EMDR интегративен психотерапевтичен подход /Eye Movement Desensitization and Reprocessing/ преведено на български е „Десенситизация и повторна преработка на информацията посредством движение на очите".


От 2021 г. съм гост-обучител в екипа на НЕОПРО /Ново неорайхианско психотерапевтично пространство/.

 

Провежда консултации на  български език.

Провежда консултации онлайн и на живо в Стара Загора.

Вярвам, че психотерапията помага на човек да се самоусети и себепознае, за да постигне естественост и съответствие между мисъл- емоция-поведение, както и да открие нови възможности и по-добро качество на живот.

комуникация-доверие-работа-hour space-блог

hOUR THERAPY e социална придобивка, която позволява на хората в компанията Ви да се възползват от психотерапевтични консултации със сертифицирани специалисти от различни школи на български, английски или немски език.

bottom of page