top of page
мария-кирова-психотерапевт-hourspace-hour therapy.jpg

Мария Кирова

Мария Кирова е практикуващ гещалт терапевт, завършила с първия за България випуск към Българския институт по гещалт терапия, съучредител на Българската Асоциация по Гещалт терапия и член на Контролния съвет. Магистър по Културология, педагог по Психология и Философия. Завършен специализиран курс по Психопатология (СУ „Кл. Охридски“), редовни ежегодни тематични семинари (уебинари) с водещи гещалт терапевти от Европейската Асоциация по гещалт терапия, също и представители на други психотерапевтични школи, както и НЛП в комуникацията, Енергийна психология, Въведение в Интегралния коучинг. 

Сферите, в които специализира, са: повишаване на осъзнатостта,себепознание, подкрепа за самоподкрепа, подпомагане на личното израстване и цялостност, вдъхновение и мотивация, трудности в общуването, промени в живота, страхове, тревожност, занижена самооценка, фокусиране върху ресурсите и потенциала и придобиване на различна гледна точка, връщане на радостта от живота, прегаряне, депресивни състояния, усещане за дисбаланс и обърканост, теми на идентичността и другостта, междукултурни взаимоотношения.

"В живота и в работата ми като гещалт терапевт ме водят грижата и любовта, вдъхновението и вярата, както и моята любознателност към дълбините на човешката душа, а душата е бавна и подходът към всеки е с уважение към личното темпо 

 

Душеприказчик  е човек, с когото да споделиш душата си, защото заедно създавате доверието и откривате сетивата за това. 

***

Вярвам, че най-истинският университет е живият живот - във взаимодействията и отношенията, а най-ценните „дипломи“ са предадените нататък знания и добрини
 

Интересите и заниманията ми през годините с балет, рисуване, писане, танци, международни творчески проекти в кино и литература, различни философски, духовни и лечителски традиции и практики - допълват и обогатяват по свой начин палитрата на гещалт подхода и намират своя сегашен израз в практиката ми през индивидуален подход към всеки 

 

Обичам да пътувам и вярвам, че „пътуването на откривателя не се състои само в това да намира нови хоризонти, а да проглежда всеки път с нови очи”. Така неусетно ставаме „Спътници в пътуването“ към себе си и другите.

 

Животът е процес, пътуване, за което не е толкова важна само крайната цел, колкото самото преживяване по пътя.

„Когато думите станат излишни, защото мигът прелива от смисъл, животът неудържимо започва сам да говори за себе си и ни поставя точно насред пленителни преживявания, стига да се вслушаме.” 

За мен Гещалт е свобода, отношение към живота, хората, себе си и света, начин на живот. С приемане, уважение, равнопоставеност, доверие в процеса, отвореност и любопитство към живота, без общовалидна рецепта, защото, както често се случва „точно когато си помислиш, че знаеш отговорите, животът сменя въпросите...” - Гещалт е да живееш осъзнато тук и сега. 

Вярвам, че всеки сам е най-добрият експерт по въпросите за собствения си живот и с помощта на подходящата подкрепа, е в състояние да използва вътрешните си сили по най-подходящия начин.

В неосъдителна терапевтична среда можем да изследваме, да открием вътрешните си ресурси, да експериментираме с нови начини на мислене и поведение и да започнем да ги интегрираме и използваме във всекидневния живот чрез развиване на самоосъзнаване."​

Провежда консултации на български език.

Провежда консултации само онлайн.

комуникация-доверие-работа-hour space-блог

hOUR THERAPY e социална придобивка, която позволява на хората в компанията Ви да се възползват от психотерапевтични консултации със сертифицирани специалисти от различни школи на български, английски или немски език.

bottom of page