top of page
malina-gadzheva-hourspace-hourtherapy.jpg

Малина Гаджева

Малина Гаджева е бакалавър психолог по образование, започнала обучението си в Тюбинген, Германия. Завършва образованието си в България и към момента е практикуващ гещалт психотерапевт.Сертифицирана през 2017г. с първия випуск към Български институт по гещалт терапия, Малина е съучредител и член на контролния съвет на Българската Асоциация по Гещалт терапия. Работата й като психотерапевт е под супервизия на признат от Европейската Асоциация по Гещалт Терапия гещалт супервайзер. По време на дългогодишното си обучение като терапевт е участвала в редица майсторски класове, семинари и уоркшопи на фундаментални теми, свързани с човешката психика, ум, дух, тяло, емоции и базисни вярвания, под ръководството на уважавани чуждестранни обучители, терапевти и доктори. 

Основните теми, по които Малина работи с клиентите си, са:

(ниска) самооценка и/или самочувствие, загуба на усещането за себестойност, тревожност, депресия, паник атаки преживявания, овладяване на полярности, обсебеност/натрапчивост от мисли вместо действия, психични и емоционални травми (в и от детството), отказ да се живее в настоящето при фокус/концентриране върху миналото или бъдещето, реформиране на себе си или другите вместо приемане, решаване на кризисни и критични конфликтни ситуации, емоционални разстройства, трудности в партньорски и семейни взаимотношения, прегаряне в личен и професионален аспект, овладяване на (проблематични) психични състояния, премахване или работа с "трябва" като нагласа в живота, отказ да се поеме отговорност за собствените решения, липса на мотивация, съпроводена с апатия и пълна демотивация за действие, повишаване на осъзнаването като път към самоподкрепа, техники за позитивно мислене и разгръщане на социални умения на личността.

Провежда консултации на немски и български език.

Провежда консултации само онлайн.

"За мен Гещалт психотерапията помага да разпознаем нашите ресурси по-всеобхватно и да ги използваме по начин, по който животът ни да бъде по-цялостен и по-оживен. За гещалт терапията е важно разнообразието от хора и техните идеи, както и как те искат да бъдат в контакт с останалите и света като цяло, за да се развиват индивидуално, поемайки повече контрол над живота си и разгръщайки пълния си потенциал."

комуникация-доверие-работа-hour space-блог

hOUR THERAPY e социална придобивка, която позволява на хората в компанията Ви да се възползват от психотерапевтични консултации със сертифицирани специалисти от различни школи на български, английски или немски език.

bottom of page