top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С тази Политика за поверителност (“Политика/та”) ще Ви информираме как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава. В случай на законодателни промени на национално или европейско ниво, включително в Общия регламент относно защитата на данните (“Регламента”), ние можем да предприемем промени в тази Политика, като своевременно ще Ви уведомим чрез оповестяване на промените на тази секция от сайта ни, като може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.

 

Ако имате притеснения или въпроси относно тази Политика или нашите практики в областта на обработване на Ваши данни, можете да се свържете с нас на данните за контакт, предоставени по-долу.  Ако има условия в тази Политика, с които не сте съгласни, моля преустановете посещаването и използването на Сайта и Услугите. 

 

Вашата лична информация

 

Политиката обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни при посещаване и използване на сайта hourtherapy.bg (“Сайта”) и всички услуги, представени и/ или предоставени на/ чрез/ във връзка с него, включително маркетингови, информационни кампании, промоции и други събития (общо “Услуги/те”). Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, които искате да изпратим до Вас. 

 

Кой обработва Вашите лични данни?

 

Обработването на лични данни, събрани при използване на Сайта и/ или Услугите се извършва от неговия оператор: 

 

Ауър Спейс ООД, ЕИК 205551917

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Вазов 38, ет. 2

Телефон: 0882 008 317

Имейл: hello@hourspace.bg

(“ние”, “нас”, “наш”, “ни”)

 

Ние оперираме Сайта и предоставяме Услугите и с това сме администратори на лични данни по смисъла на тази Политика и приложимото законодателство.

 

Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме само лични данни, които сте ни предоставили доброволно в зависимост от целта, за която ги обработваме: 

– интернет протокол (IP) адрес, необходим за осъществяване на връзка между Вашето устройство и интернет;

– данни, които ни давате, когато се изпращате заявка за използване на нашите Услуги през Сайта;

– данни, които споделяте с нас, когато правите резервация за използване на нашите Услуги през други инструменти и платформи, до които Ви предоставяме достъп във връзка с предоставяне на Услугите;

– данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;

– данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;

– данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;

– данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

 

Категории данни, които събираме за Вас:

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които сме групирали по следния начин:

 • данни за самоличността Ви – имена;

 • данни за връзка –пощенски и/или имейл адрес и/или телефонни номера;

 • маркетингови и комуникационни данни – имена и имейл според Вашите настройки за  получаване на маркетингови и други съобщения от нас.

 

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.Това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

 

С каква цел обработваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се ползват със законова защита.

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само за легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата Политика, са:

 • За обработване на резервации за и предоставяне на Услугите;

 • За отговаряне на запитвания;

 • За да Ви изпращаме специални оферти и информация за Услуги, които могат да Ви допаднат;

 • За да Ви изпращаме бюлетини, ако сте се абонирали за такива;

 • За предоставяне на възможност за достъп до наши профили в социални мрежи и медии;

 • За водене на статистика за посещаемостта и използваемостта на Сайта;

 • За осигуряване на безпроблемно и безпогрешно функциониране на Сайта;

 • За подобряване на потребителския опит от използване на Сайта и Услугите;

 • За предоставяне на съдействие при използване на Сайта/ Услугите;

 • За изпълнение на наши административни задължения.

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

 

В зависимост от целите, за които обработваме Вашите лични данни, ние разполагаме с различни правни основания за обработването и извършваме обработване на Ваши лични данни, само доколкото такова основание е налице:

 

 1. Данните, които събираме, за да Ви предоставяме Услугите се обработват на база договор, сключен във Ваша полза с Вашия работодател.   

 2. Ако ни изпращате запитвания през формата за контакт на Сайта или се свързвате с нас по телефон или имейл, данните, които предоставяте във формата за запитване и други данни за контакт, които ни споделите при осъществяване на връзка с нас, ще бъдат съхранени за целите на обработване на запитването Ви и на последващи въпроси. Ако запитването Ви е свързано с изпълнение на договор с нас или с преддоговорни отношения, то обработването на такива данни се основава на тези договорни/ преддоговорни отношения. Във всички останали случаи обработването се основава на законния ни интерес от ефективно обработване на запитвания до нас или на Ваше съгласие, ако е необходимо.

 3. Данните, които събираме чрез бисквитки, се обработват въз основа на нашия законен интерес от гарантиране правилното функциониране на Сайта. Ако използваме бисквитки за цели, различни от осигуряване на функционалността на Сайта, ние ще Ви поканим изрично да дадете съгласието си за използване на съответните бисквитки и обработване на информацията, която получаваме чрез тях. В такъв случай ще имате право да откажете съгласието си за достъпване на Ваши лични данни чрез бисквитки, различни от т. нар. “необходими бисквитки”, както са описани по-долу в тази Политика, без това да засяга сключването и/ или изпълнението на договор с нас; при това обаче, отказът за даване на съгласие за прилагане на някои видове бисквитки може да доведе до загуба и/ или недостъпност на някои функционалности на Сайта, осъществявани чрез съответните бисквитки.

 4. Данните, които събираме и споделяме чрез услуги и инструменти на трети страни, се обработват или въз основа на законния ни интерес да направим Сайта и Услугите по-привлекателен за потребителите, или на Вашето изрично предварително съгласие. Различните случаи са описани по-долу в тази Политика.

 5. Данните, които събираме, за да Ви изпращаме бюлетини и интересни оферти, се обработват въз основа на Вашето изрично предварително съгласие. Можете да научите повече за възможностите си по повод обработване на данни за тези цели в съответните раздели от тази Политика по-долу. В тази връзка е важно да знаете, че, ако Ваши лични данни се обработват  въз основа на Вашето съгласие, винаги можете да оттеглите такова съгласие, като ни уведомите за това по имейл или следвайки линка, предоставен за целта в съответното съобщение. Молим да имате предвид, че законосъобразността на обработването на данните, извършено преди оттеглянето на Вашето съгласие, остава незасегната от оттеглянето.

 6. В допълнение, ние можем да обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, за да защитим нашите законни интереси от изпълнението на наши административни и/ или договорни задължения, произтичащи от приложимите закони и разпоредби (като счетоводство, статистика, данъчно облагане, отговор на искания от публични органи и др.) .

С кого споделяме Вашите лични данни?

Понякога, за да предоставим възможност за достъп и пълна функционалност на Сайта и/или за предоставяне на Услугите, ние може да споделим Вашата лична информация с външни доставчици на услуги.

 

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

 

Външен хостинг

 

Сайтът се хоства от Суперхостинг.БГ ООД, ж.к. Изток, бул. Г. М. Димитров 36, 1797 София, България (Superhosting.BG) като външен доставчик на услуги. Личните данни, събрани чрез нашия уебсайт, се съхраняват на сървърите на Superhosting.BG. Такива данни могат да бъдат включително IP адреси, мета и комуникационни данни,данни за контакт, достъп до уебсайтове и други данни, генерирани чрез Сайта.

 

Superhosting.BG се използва с цел изпълнение на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти и в интерес на безопасно, бързо и ефективно предоставяне на нашите Услуги от професионален доставчик. За да осигурим обработване, отговарящо на изискванията за защита на данните, ние имаме сключено споразумение за обработване на данни със Superhosting.BG.

 

Superhosting.BG ще обработва вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му за обслужване към нас и ще следва нашите инструкции по отношение на такова обработване на данни.

 

Плъгини на социални медии

 

На Сайта са имплементирани плъгини на социални медии и мрежи. Такива плъгини можете да разпознаете по съответното лого на социалната медия или мрежа. 

 

С натискане на бутон с логото на съответната социална мрежа, Вие се съгласявате с осъществяване на директна връзка със сървъра на оператора на тази социална мрежа, при което този оператор получава информация относно Вашето посещение на нашия Сайт. Ако същевременно сте влезли в профила си в съответната социална мрежа, нейният оператор ще може да свърже Вашето посещение на нашия Сайт с Вашия профил в социалната мрежа. 

 

Молим да имате предвид, че ние, като оператор на Сайта, не получаваме информация за предоставените на социални медии и мрежи данни и тяхното използване. Информация за това може да получите от политиката за поверителност на съответната социална медия или мрежа.

 

Предаване на лични данни в трети държави

 

Лични данни, които споделяте с нас, могат да бъдат предавани на наши подизпълнители, установени в трети държави (извън ЕС). Такова предаване се извършва въз основа на предвидените в Регламента средства за защита на личните данни и по-конкретно:

 • Стандартни клаузи за защита на данните. Прехвърляне на данни се извършва в съответствие с член 46 от Регламента към получатели, които са сключили одобрен от Европейската комисия договор за прехвърляне на лични данни извън Европейското икономическо пространство;

 • Други средства. В съответствие с членове 45 и 46 от Регламента лични данни могат да се предават и на получатели, които се намират в държава, за която е налице решение за адекватно ниво на защита на данните на Европейската комисия, съгласно одобрен механизъм за сертифициране или кодекс за поведение, заедно със задължителни приложими ангажименти от получателя за прилагане на подходящите гаранции, включително по отношение на правата на субектите на данни или към обработващите, които са се ангажирали да спазват обвързващите корпоративни правила.

 

Обработване на лични данни на деца

 

Съзнателно не събираме данни, свързани с деца.

 

Непредоставяне на лични данни

В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка с наше нормативно или договорно задължение, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним наше съществуващо задължение (например да Ви предоставим Услугите). В този случай може да се наложи да не предоставим Услугите, но ние ще Ви уведомим, ако това е така.

 

Защита на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

 

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате на нас като оператор на Сайта, този Сайт използва SSL-криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка по факта, че адресният ред на браузъра се променя от „http: //“ на „https: //“ и по символа за заключване. Когато SSL-криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

 

Въвели сме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

 

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

 

Освен ако в тази Политика за поверителност не е посочен специален период на съхранение, ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

 

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

Данни, събрани чрез бисквитки или услуги и/ или инструменти на трети страни, както са описани в тази Политика, се съхраняват за периода, посочен в съответния раздел от Политиката. 

 

Ако отправите основателно искане за изтриване на Вашите данни, или оттеглите съгласието си за обработване на Ваши лични данни, Вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законови основания за съхранение на Вашите данни (например периоди на съхранение за търговски или данъчни цели, давностни срокове); в последния случай изтриването се извършва след отпадане на съответното основание за съхранение.

 

Маркетинг

 

Можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме за нашите Услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. 

 

АКО СТЕ ДАЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКИВА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ, МОЖЕТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОВА ПРАВО НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ.  

 

За да възразите срещу обработване на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, можете да последвате предоставения за целта линк в съответното маркетингово съобщение или да ни пишете на connect[at]hourspace.bg. 

 

Бисквитки

 

„Бисквитките“ са текстови файлове, запаметявани на Вашето устройство, с цел събиране на информация за потребителското Ви поведение. Когато посещавате Платформата, ние автоматично събираме информация от Вас чрез бисквитки или подобна технология.

 

Въз основа на законните ни интереси за гарантиране и подобряване функционалността и потребителския опит от посещаване и използване на Сайта ние имаме право да използваме бисквитки, които са необходими за оперирането на Сайта. Други видове бисквитки могат да бъдат прилагани само с Вашето съгласие. В тези случаи при първото Ви посещение на Сайта ще бъдете поканени да изберете бисквитките, на които искате да позволите достъп до Вашето устройство. Ако промените решението си по-късно, можете да промените настройките на бисквитките или да оттеглите съгласието за използването на други, освен необходимите.

 

Вашите права

 

Регламентът Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

 • Право на достъп: Вие имате право на достъп до информация за категориите обработвани лични данни, техния източник, получатели на Ваши лични данни, целите на обработването и друга, свързана с обработването информация, когато е приложимо. Такава информация по принцип се предоставя безплатно, като имаме право да наложим разумна административна такса при поискване на допълнителни копия;

 • Право на коригиране: Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна;

 • Право “да бъдеш забравен”: при определени условия можете да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни;

 • Право на възражение срещу обработването: При определени условия Вие имате право да възразите срещу използването на Вашите лични данни;

 • Право на ограничаване на обработването: При определени условия можете да поискате от нас да ограничим обработването на Ваши лични данни; 

 • Право на преносимост: ​Вие имате право, при определени условия, да поискате от нас да прехвърлим обработваните от нас Ваши лични данни на друга организация или директно на Вас;

 • Право на жалба: Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, включително в държавата на обичайното Ви местопребиваване, на Вашата месторабота или на мястото на предполагаемото нарушение. Компетентен за нашите дейности по обработване на лични данни надзорен орган е Комисията за защита на личните данни, Бул. Проф. Цветан Лазаров 2, 1592 София, България, Tel. +359 2 915 3555, Fax +359 2 915 3525, имейл: kzld@cpdp.bg, интернет-страница: http://www.cpdp.bg/ 

 

Ако желаете да упражните някое от изброените права, моля да се свържете с нас по имейл на hello@hourspace.bg.  Ние ще отговорим на такова искане в едномесечен срок.

 

Политики за поверителност на други уебсайтове

 

Този Сайт съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, включително социални медии и мрежи. Тази Политика се прилага само за нашия Сайт. В случай че решите да последвате линк към друг уебсайт, молим да имате предвид, че нашата Политика не се прилага по отношение на Вашето посещаване и използване на други уебсайтове, дори да са достъпени през линк от нашия Сайт. Ето защо е необходимо да се запознаете с политиката за поверителност на уебсайта, до който осъществявате достъп чрез линк от този Сайт.  

 

bottom of page